Kontraster er en forestilling med Harold Pinters stykker: Night, Last to Go, The Black and White og The Lover.
Regissører:
Mari Storstein
Kari Wierli
Steffen Bekkelund
Wietske van der Want
Ida Eline Tangen
Skuespillere:
Marte Mørland
Tor Itai Keilen
Elisabeth Tverrli
Oda Solberg
Bente Orheim
Kaja Slotnæs
Helene Abrahamsen
Johanna Foss
Ole Morten Storhaug
Robert Molvær
Vi spiller på teaterscenen på Chateau Neuf 4. desember kl 20.00, 5 desember kl 19.00 og 10. desember kl 19.00.
Billetter kan bestilles på pinterdialoger@hotmail.com