Generalforsamlingen valgte 29. mai nytt styre for høsten 2009. Det nye styret består av:

Peter Lunga, Teatersjef
Kjerstin Taranrød, Nestleder
Stine Ellingaard, Koordinator
Kristiane Nerdrum Bøgwald, PR-Ansvarlig
Rikke Petterson, Økonomiansvarlig
Steffen Christensen Bekkelund, Internansvarlig
Tor Itai Keilen, Teknisk ansvarlig

Det gamle styret takker for en flott vår og ser fram til neste semester. Det nye styret tiltrer offisielt 1. juli.