Vi har begynt å twitre.
Om du twitrer, så finn oss og følg oss.
Vi heter TeaterNeuf.
Dette er en flott måte å få korte og konsise
innblikk i teaterets virksomhet og tanker.